Partos

Partos

Partos is de branchevereniging voor Internationale Samenwerking in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van 120 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Zij zijn actief in ontwikkelingslanden, meestal in samenwerking met lokale partnerorganisaties. Velen van hen zijn ook werkzaam in Nederland en binnen de EU, waar ze zich richten op kennisverzameling en verspreiding, voorlichting en beleidsbeïnvloeding.

Partos ondersteunt haar leden met concrete activiteiten en programma’s op het gebied van kwaliteit, innovatie, beeldvorming, visieontwikkeling en de relatie met andere spelers – met name overheid, bedrijfsleven en particuliere initiatieven. Het professionaliseren van de branche doet Partos met name door het verzorgen van trainingen en bijeenkomsten voor haar leden, door het opzetten van een sectorspecifieke kwaliteitsnorm en door het versterken vankennis en het faciliteren van leren op verschillende thema’s. De positionering van de branche vindt plaats via het uitdragen en formuleren van gezamenlijke belangen en standpunten en het uitdragen van de meerwaarde van de branche. Ook ondersteunt Partos haar leden in de efficiëntie en de kwaliteit van het secundaire proces waar dat door de leden gewenst wordt. Door middel van Shared Services wordt gewerkt aan informatieuitwisseling en kostenvoordeel.

De Vereniging Partos heeft de ANBI status.

Contact

Partos
Ellermanstraat 18B
1114 AK Amsterdam

Tel. 020-3209901
Email: info@partos.nl
Website: www.partos.nl